Cursussen

Trainingen

Een veelgehoorde opmerking is: “We hebben een MVO beleid, maar het leeft niet binnen de organisatie.”

Het implementeren van uw MVO/SRI missie & visie “tot in de haarvaten” van uw organisatie is maatwerk. Dit traject moet aansluiten bij uw organisatie, uw medewerkers en cultuur. Hiervoor bieden wij een trainingstraject aan. Aan een trainingstraject nemen – tenzij andere voorkeuren – enkel uw medewerkers deel. Aan de hand van een intake-gesprek formuleren we doelstellingen en ontwikkelen we vervolgens een training  voor uw organisatie. Een trainingstraject bestaat uit sessies van kennisoverdracht en praktijkoefeningen. In een trainingstraject wordt specifiek in gegaan op uw eigen doelstellingen op het gebied van MVO/SRI; op de dagelijkse activiteiten van uw medewerkers en hoe zij MVO/SRI hierin toe kunnen passen, etc. Aangezien het een traject betreft, kunnen vragen die opkomen bij de implementatie, in een volgende sessie onder de aandacht gebracht worden; ook één op één sessies zijn mogelijk.

Het creëren van bewustwording in de combinatie van kennisoverdracht en actief bezig zijn, wordt als inspirerend ervaren.

Trainingen kunnen op uw locatie (in-company) verzorgd worden, maar wij kunnen voor u ook trainingen op een externe locatie organiseren; alles in overleg. Het aantal sessies hangt af van de groepsgrootte, huidige stand van zaken en de doelstellingen t.a.v. MVO/SRI.

 

Neemt u vrijblijvend contact met ons op; wij lichten ons aanbod graag aan u toe!