Multinationals

Naarmate uw onderneming groeit, groeien ook uw verantwoordelijkheden. Een MVO missie en visie is er daarom vaak al, maar hoe krijgt u die in de haarvaten van uw organisatie? En, wanneer straalt u MVO uit?

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat MVO missies en visies vaak niet goed genoeg geïntegreerd zijn in de dagelijkse gang van zaken. Dit komt tot uiting in verschillende aspecten: werknemers die de term MVO niet weten toe te passen; gesplitste jaarverslagen: een financieel verslag en een sociaal verslag, waarin aparte doelstellingen opgenomen zijn; mogelijk leeft de gedachte dat MVO slechts een trend is en worden de echte voordelen niet in gezien.

Een andere optie voor multinationals is dat wij optreden als ketenregisseur. Hoe staat het met MVO of duurzaamheid in uw keten: uw leveranciers?

In de food & agribusiness zijn wij hierin zelf experts: “from farm to fork”, maar ook voor organisaties in andere sectoren kunnen wij brainstormsessies faciliteren, en vervolgens optreden als ketenregisseur. In dat geval zijn wij voor een langere periode aan uw organisatie verbonden.

Wat biedt Thomas Consulting u?
Afhankelijk van de stand van zaken en uw wensen, helpen wij u onder andere graag met het vaststellen van doelen, inventariseren van mogelijkheden, kennisoverdracht, bewustwording, faciliteren van brainstormsessies, implementatie (mede aan de hand van Trainingen), communicatie en inspiratie. Tevens kunnen wij onderzoek voor u verrichten en optreden als ketenregisseur.

Wij bieden hiervoor: Workshops, Trainingen, Lezingen en Relatie-evenementen. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk om tijdelijk in uw organisatie te komen laten werken.

In alle gevallen is het streven dat wij ons zelf uiteindelijk overbodig maken, door onze kennis en ervaring op een zodanige manier aan u overdragen, zodat u uiteindelijk zelf verder kunt werken.


Neemt u vrijblijvend contact met ons op; wij lichten ons aanbod graag aan u toe!