Financiële instellingen

In de financiële sector kan op verschillende manieren ingespeeld worden op mondiale ontwikkelingen en daarmee gerelateerd: Socially Responsible Investments (SRI):

  1. U kunt investeren in zogenaamde “Duurzame fondsen” (bijvoorbeeld Clean tech), of;
  2. U kunt investeren op een verantwoorde wijze, waarbij u let op ESG aspecten (Environmental, Social & good Governance).

Met het eerste kunnen wij u niet helpen; d.w.z. wij gaan er vanuit dat uw experts beter zijn in het samenstellen van een portfolio en bij behorende alpha’s en beta’s dan wij.

Wij kunnen u echter wel helpen met de manier waarop u investeert. Op een verantwoorde wijze investeren sluit namelijk nauw aan bij het inschatten van risico’s. Trends en ontwikkelingen leiden tot zowel kansen - investeren in deze nieuwe sectoren en innovaties - als risico’s. Hiermee komt u enerzijds tot betere kennis van de waarde van een investering en anderzijds tot de inzichten die uw managers nodig hebben om extra waarde te creëren. Door op een verantwoorde wijze te investeren zullen investeerders meer vertrouwen in u hebben. Wij helpen u met het opstellen van uw beleid m.b.t. SRI en spelen in op wensen en vragen van uw investeerders en managers.

Aangezien een investering zonder rendementen geen goede investering, en dus niet verantwoord is, hoeft u niet te denken aan charity, maar aan: Sustainability that meets Profitability; People, Planet en PROFIT.

Wat biedt Thomas Consulting u?
Afhankelijk van de stand van zaken, uw wensen en doelen, bieden wij onder andere: opstellen (aanscherpen) van uw SRI beleid,  kennisoverdracht, bewustwording, implementatie van uw doelstellingen (het geven van “handen en voeten” aan beleid), helpen wij u met uw (externe) communicatie, en kunnen wij onderzoek (naar bijvoorbeeld klantbehoeften) verrichten.

Aangezien wij begrijpen dat in veel gevallen een fulltime SRI-manager geen optie is, kunnen wij tijdelijk in uw organisatie werken om uw SRI-traject op te starten, inclusief in-company (team) trainingen.

Tevens verzorgen wij Relatie-evenementen.
Vooral voor financiële instellingen is een Relatie-evenement een mooie gelegenheid om de banden met uw waardevolle relaties te versterken of nieuwe contacten aan te spreken. Uw betrokkenheid bij SRI is waarschijnlijk ook interessant voor hen. U nodigt uw relaties uit voor een bijeenkomst, waarbij wij een lezing of workshop verzorgen over SRI. En u heeft zo – naast een informatieve sessie – een interessant contactmoment.

Graag nemen wij, naast de lezing, de gehele organisatie voor een Relatie-evenement voor u uit handen. Vanwege ons netwerk kunnen wij naast SRI ook ander thema-sessies organiseren; afgestemd op de behoeftes en interesse van u en uw relaties.

 

Neemt u vrijblijvend contact met ons op; wij lichten ons aanbod graag aan u toe!