Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Thomas Consulting en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat een deel van de informatie onjuist, incompleet of verouderd is. Dit geldt ook voor de informatie ‘van derden’ die wij via deze website aan u communiceren. Indien er sprake is van onjuiste, incomplete of verouderde informatie, dan vinden wij dat erg vervelend en bieden wij hiervoor onze excuses aan; wij stellen het op prijs als u ons dit soort bevindingen meldt. Thomas Consulting kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gevolgen die uit dit soort onjuiste informatie voortvloeien; aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

M.b.t. de website zelf: mag niets van deze website worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thomas Consulting.
Dit geldt niet enkel voor de lay-out van de website, maar ook voor de teksten en de foto’s!
Vanzelfsprekend vinden wij het een compliment als u zo enthousiast bent dat u (onderdelen van) onze website wilt overnemen. Uit respect voor ons & onze inzet, en kijkend naar het plegen van inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en), of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden; verzoeken wij u hiervoor contact met ons op te nemen via info@thomas-consulting.nl zodat wij hierover kunnen spreken en u schriftelijke toestemming kunnen verlenen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact met ons op: info@thomas-consulting.nl

Karin Thomas – Thomas Consulting ©2012